učenie sa jazyka spájaním bodiek

Ak počúvame podcast, sledujeme seriál alebo film v cudzom jazyku s cieľom zlepšiť sa v tomto cudzom jazyku, potrebujeme vedieť, o čo v sledovanom kontexte ide. Na to, aby sme robili naozaj pokrok, potrebujeme rozumieť aspoň základnej myšlienke podcastu/seriálu – tým dáme priestor nášmu mozgu, aby pracoval efektívne ďalej.

Ďalšie kroky vyplní náš mozog tým, že si domýšľa. Ak rozumieme hlavnej myšlienke celku, jeho zvyšné časti si vieme domyslieť a učíme sa slovíčka a frázy z daného kontextu. Samozrejme, nedomyslíme si všetko, ale ak máme vyplnený základ pochopením hlavnej myšlienky, ďalšie časti vieme postupne spájať v hlave – vďaka pravidelnosti a pozornosti.

Pri tomto spôsobe učenia sa cudzieho jazyka platí, že na to, aby sme mohli spájať bodky a vytvárať tak zrozumiteľný obraz, potrebujeme vedieť odkiaľ začať. Zároveň potrebujeme vedieť, aký obraz sa chystáme vytvoriť, aby sme tak mali daný rámec, v ktorom sa pohybovať. Týmto rámcom je kontext a obrazom je pochopenie jeho obsahu.