v skupine sa riskuje ľahšie

Keď sme súčasťou skupiny – skupiny ľudí s podobnými cieľmi a hodnotami, je pre nás jednoduchšie robiť riskantnejšie rozhodnutia v porovnaní s tým, keď sa rozhodujeme sami. To neznamená, že rozhodovanie v skupine nesie menšie riziká alebo menej pochybností, prináša nám však viacero pohľadov na vec a vďaka skupinovej dynamike sa cítime menej zraniteľnejší.

Ďalším faktorom je napríklad vzájomná motivácia pri rozhodovaní, ktorá je pre skupinu typická. V skupine máme pocit, že na veci a rozhodnutia nie sme sami. Dôvera v skupine, ktorá určuje jej silu, podporuje viac tento faktor vzájomnej motivácie pri rozhodovaní a riskovaní. Otázkou je, aké skupiny budujeme – či sme súčasťou tých skupín, ktoré nám svojou dynamikou pri rozhodovaní pomáhajú posúvať sa ďalej aj napriek riskom alebo tých, ktoré nám ukazujú spokojnosť so súčasným stavom.