vedomé reakcie

Impulzívne jednanie je vhodné vo chvíľach, keď sme pod stresom a potrebujeme sa rýchlo rozhodnúť. V takýchto momentoch majú impulzívni ľudia výhodu. Vo všetkých ostatných situáciách im však táto vlastnosť prinesie viac škody ako úžitku, pretože s rýchlymi rozhodnutiami a reakciami stúpa šanca na zlé a nevhodné rozhodnutia.

Nepremyslené akcie vedú k nepremysleným reakciám – takým, ktoré majú často opačný efekt ako ten, ktorý sme sledovali. Neznamená to, že by sme mali taktizovať na xy ťahov dopredu – ani takýto extrém zbytočného analyzovania krokov nie je ten, ktorému by sme chceli venovať pozornosť.

Najmä v otázke vzťahov, pretože vzťahy sú kľúčovou oblasťou života, chceme ku komunikácií pristupovať vedome. Hovoriť a komunikovať veci s uvedomením , aj preto, aby sme vyjadrili to, čo chceme.