vidieť to, čo sme predtým nevideli

Ak sa dostatočne dívame na problém, naučíme sa vidieť cesty a riešenia, ktoré sme predtým nevideli. Dostatočne dlho a dostatočne intenzívne – zároveň záleží aj na metóde, ako sa na problém pozeráme. Túto schopnosť pozorovať nadobúdame tým, že pozorujeme.

Je to rovnaký princíp ako v šachu, kedy pokrok robíme tým, že vidíme ťahy, ktoré sme predtým nevideli. Vidíme ich preto, pretože náš mozog zbiera skúsenosti z predošlých hier a využíva ich na vyhodnocovanie situácie. Čím viac partií odohráme, tým je naša schopnosť pozorovať hru a vidieť ťahy lepšia.

Nevyhýbajme sa preto situáciám, v ktorým sme nútení zvažovať viac pohľadov. Ešte lepšie, aktívne hľadajme viac uhlov pohľadu na situácie, v ktorých sa nachádzame. Zlepšíme tým našu schopnosť pozorovať a hľadať to, čo sme predtým nevideli. Čo tým získame? Nové pohľady na veci, nové riešenia a cesty, o ktorých sme neuvažovali alebo im neprikladali dôležitosť.