za oponou reakcií človeka

Nie je to intuitívne, ale pre to, aby sme dokázali lepšie pochopiť (reakcie) ľudí, naučme sa rozlišovať medzi správaním a identitou v krízových situáciách. Na jednej strane je známe, že v strese sa ukazuje charakter človeka. Na druhej strane si však musíme byť vedomí toho, že existujú obranné mechanizmy, pomocou ktorých sa snažíme zakrývať strach, neistotu, bezmocnosť alebo obavy.

Niekedy chcem byť sám/sama znamená potrebujem sa porozprávať. Nie vždy, ale niekedy áno.

Niekedy útočime len preto, aby sme nedali najavo, že sme zraniteľní. Nie vždy, ale niekedy áno.

Za reakciou človeka sa skrýva oveľa viac ako naše vnímanie správania. Možno lepšia otázka nie je vcítiť sa do situácie druhého s otázkou ako by som sa zachoval/a ja?, ale aké dôvody môže mať na to, aby sa nezachoval tak, ako čakáme?