zdanie klame

To, že sa nám veci nejak zdajú, nemusí odzrkadľovať to, ako veci v skutočnosti sú. Už fráza zdá sa mi to značí, že na veci sa dívame optikou nás – posudzujeme ich podľa toho, akí sme my. To, že nám sa niečo zdá príliš alebo nám niečo príde nevhodné takisto neznamená, že ostatní to vidia rovnako.