zodpovednosť za obmedzené rozhodnutia

Niektoré rozhodnutia robíme pod tlakom a stresom, no to však neuberá na miere zodpovednosti, ktoré za ne nesieme. Je dôležité rozlišovať medzi priestorom, v ktorom sa môžeme pohybovať v rámci slobody rozhodovania sa a medzi zodpovednosťou, ktorú za naše rozhodnutia máme.