hodnota x cena

Cena vecí sa nie vždy rovná ich hodnote. Hodnota je subjektívna a kľúčovou premennou pri jej určovaní je kontext každého jednotlivca.

Dôležité otázky pri určovaní hodnoty: Ako dlho budem túto vec využívať? Uľahčí mi táto vec nejakú situáciu?

Pomôže mi to aj v ďalších oblastiach môjho života?

zapíš si to.

Nákupné zoznamy. To-do listy. Ciele a priority na papieri. Denníky. Záznamy pokrokov. Pravidelná spätná väzba.

Príliš často podceňujeme význam zapisovania si veci na papier.

odpojiť sa

Na to, aby sme sa mohli napojiť na naše vnútro, potrebujeme sa na nejaký čas odpojiť. Od wifi, od sociálnych pascí a od hluku. Najlepšie spojenie je často tam, kde nie je žiaden signál.

prečo to nie je lepšie?

Strach z toho, čo si o nás pomyslia ostatní. Hrdosť. Strach zo zlyhania. Strach zo zmeny. Ego.

Všetko sú to veci, a často ilúzie, ktoré nám zhoršujú už aj tak náročné situácie. Veci, ktoré nám bránia v tom, aby sme urobili zmenu.

deň podľa nás

Ak nemáme náš plán dňa, môže sa ľahko stať, že náš deň pôjde podľa plánu niekoho iného. V takomto scenári nevenujeme čas našim prioritám. Namiesto toho venujeme pozornosť veciam, o ktorých ostatní rozhodli, že sú dôležité alebo urgentné. Tieto veci väčšinou nie sú v súlade s tým, čo považujeme za dôležité my.

pokojné slová

Učme sa vo chvíľach hnevu zastaviť sa a zvážiť slová. Povedzme to slušne. Ak sa to nedá povedať slušne, buďme radšej ticho.

Zlé a nepokojné slová sa množia a v kľudnej komunikácii nemajú miesto.

ilúzie minulosti

Nechceme žiť v minulosti, pretože vieme, že takýto život nie je reálny. Je to zmes ilúzií a našich predstáv o tom, čo sa stalo. Príliš často však nechávame tieto ilúzie diktovať naše prežívanie v prítomnosti. To je dôvodom nášho nešťastia.

turistika a minimalizmus

Každý máme rozdielne režimy dňa, ktoré závisia od našej práce. Každý má tiež svoju definíciu relaxu a nepohodlia. Je vhodné raz za čas, pravidelne, vystupovať zo svojej komfortnej zóny. Venovať sa aktivitám, ktoré sú mimo našu bežnú rutinu.

Vhodným receptom na takúto pravidelnú dávku nepohodlia je viacdenný pobyt v prírode. To môže znamenať spanie v horských chatách alebo v stane. Okrem toho, že strávime čas v prírode – na čerstvom vzduchu – nám takýto výlet pomáha uvedomiť si, čo (ne)potrebujeme. Viacdňová túra sa nezaobíde bez istého minimalizmu, pretože každé kilo v batohu naviac náš chrbát precíti.

Zistíme, ako málo potrebujeme – a že to málo stačí.

sebavedomie ako naše brnenie

Zdravé sebavedomie. Uvažujme o ňom ako o kvalitnom brnení, ktoré nás chráni. Na nás letiace guľky sú potom urážky, odsudzovanie a všetky názory, ktoré sa nás dotýkajú.

Snažiť sa vyhýbať sa na nás letiacim guľkám a výstrelom z mnohých strán je náročné. Vyžaduje to množstvo pozornosti, ktorú by sme mohli využiť inde. Okrem toho však po čase snahy manévrovať pred výstrelmi prídeme k úvahe, že najlepšie je vyhnúť sa možnosti zásahu úplne. To sa dá spraviť len izoláciou. Takýto život ale nie je ten, ktorý by sme chceli prežiť.

Budovať naše sebavedomie znamená posilňovať naše brnenie. To sa časom stáva pevnejšie a odolnejšie voči výstrelom a nárazom. Nepotrebujeme sa izolovať a tiež nemusíme stále venovať pozornosť tomu, či nám nehrozí zásah. Vieme totiž, že ani tento scenár nás nezlomí a naše brnenie ostane odolné.

Toto odolné brnenie je vo svojom jadre tvorené sebaláskou, sebaprijatím a empatiou voči ostatným. Nie je to chladné brnenie, ktoré nepozná emócie.

Otázkou na zamyslenie je to, či sa dá do spomínaného bodu vôbec dopracovať. Do bodu, kedy naše brnenie vydrží aj zdanlivo nemožné.

zmysluplná činnosť

Činy sú dôležitejšie ako slová. Rovnako dôležité ako skutky je tiež zmysel, ktorý sa za nimi skrýva. Či je to materiálna odmena alebo pomoc druhým, len akcieschopnosť nestačí. Spolu s ňou by sme mali vedieť v každom momente odpovedať na otázku: prečo to robím? Pretože práca, ktorá pre nás nemá zmysel, nie je udržateľná. A ak je udržateľná, tak nie je vhodná pre zdravie našej mysle a tela.

zmena kreativity

Kreativite sa učíme tým, že sa učíme pozerať sa na veci inak. Pod iným uhlom, svetlom alebo farbami. Každá zmena pohľadu prináša zmenu obrazu, ktorý pozorujeme – našej skúsenosti. Jedinečná skúsenosť každého z nás so svetom okolo sa mení tiež s tým, ako sa meníme my. Naše vnímanie ovplyvňuje kontext a to, kým v daný moment sme.

ktorú spoločnosť si vyberáme?

Spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, ovplyvňuje okrem nášho prežívania aj náš prístup k budúcnosti. Môžeme si vyberať spoločnosť, ktorá je aktívna a má ambície. V tejto spoločnosti ľudia otvorene snívajú. Čo je však dôležitejšie, v aktívnej spoločnosti v súlade so svojimi cieľmi (snami) konáme. Hlavným aspektom tejto spoločnosti nie je úspech alebo neúspech, ale ide predovšetkým o to, že činy a aktívny prístup dopĺňajú slová.

Protipól k tejto spoločnosti tvorí tá, ktorá je pasívna. Druhá zložka – aktívna – je buď neprítomná alebo je len málo výrazná. Typickým znakom tejto spoločnosti je spokojnosť, ktorá vedie k preferencii súčasného stavu. Nie je to spokojnosť, ktorú v živote prirodzene vyhľadávame. Pocit tejto spokojnosti sa vyhýba nepohodliu, a teda aj ambíciám a zmene.

Je vhodné pravidelne sa zamýšľať nad tým, v ktorej spoločnosti trávime väčšinu času a aký vplyv to na náš prístup k životu má.