vnútorný hlas nášho ega

Ego sa chce ukazovať. Chce dokazovať veci ostatným. Chce dokazovať veci samo sebe. Ego sa chce pretekať, porovnávať. Ego chce stále viac – a nevie, kedy má dosť.

Problém je ten, že mnoho vecí, ktoré kŕmia naše ego, nerobia dobre našej duši. Učme sa poznávať momenty, kedy rozhoduje naše ego. Namiesto toho, aby sme sa ho snažili potlačiť, snažme sa ho pochopiť. Takto sa o sebe naučíme mnoho vecí.

lekcie hôr

Hory nám ukazujú silu prírody. Hory nám ukazujú, že veci sa môžu rýchlo meniť – a je len na nás, aby sme sa prispôsobili. Hory nám ukazujú, že si dokážeme vychutnávať aj cestu, nie len cieľ.

Hory nás učia našim limitom. Vďaka nim ich spoznávame a prekonávame. Zároveň nás hory učia, že je dôležité vedieť, kedy spomaliť. Kedy sa zastaviť, aby sme mohli načerpať síl.

Hory nás učia pokore.

memento mori a zodpovednosť

Existuje tenká hranica medzi tým, aby sme žili život tak, ako by sme mali zajtra zomrieť a žili s vedomím našej smrteľnosti a krátkosti života.

Prvý pohľad – extrém v štýle #yolo sa vyhýba zodpovednosti.

Druhý pohľad – memento mori – naopak zodpovednosť preberá. Zodpovednosť za to, ako trávim čas teraz. Zodpovednosť za to, ako sa správam k ľuďom. Zodpovednosť s uvedomovaním si krátkosti života.