24 hodín stačí

Na to, aby sme mohli budovať zmeny, ktoré chceme vo svete vidieť.

Na to, aby sme budovali hlbšie vzťahy s priateľmi a blízkymi.

Na to, aby sme rozvíjali zmysluplné rozhovory.

Na to, aby sme sa učili spomaliť.

Na to, aby sme trávili čas sami a tiež venovali čas priateľom a rodine.

24 hodín stačí na to, aby sme našim dňom dali zmysel. Dňom, týždňom, mesiacom…životu.