aké rozhodnutia chceme robiť?

Rozhodnúť sa pre fastfood je ľahká voľba.

Vyhýbať sa konfliktom a tolerovať je ľahká voľba.

Sťažovať sa je ľahká voľba.

Neriskovať je ľahká voľba.

Povedať si, že to nie je moja vec, je ľahká voľba.

K akému životu vedú tieto ľahké rozhodnutia? Je to život, ktorý chceme prežiť?