ako to spolu súvisí?

V škole sa učíme memorovať a myslíme si, že takýto spôsob učenia sa je pre našu budúcnosť účinný. Jedným z problémov tohto štýlu učenia je, že spamäti naučené veci sa nám ukladajú do pamäte ako celok. V prípade, že nám vypadne jedna časť celku, je veľká šanca, že na zvyšok si nespomenieme.

Využívanie logických vzťahov medzi vecami a javmi a ich súvislostí dokáže s týmto problémom pomôcť. Namiesto učenia sa naspamäť komplexných zoznamov, kategórií a udalostí hľadajme medzi nimi logické väzby. Otázkou nie je len to, ako sa naučiť xy vecí. Bude sa nám postupovať omnoho ľahšie, ak nájdeme odpovede na otázky prečo je to, čo sa učím dôležité a ako dané veci navzájom súvisia.