aký máme prístup k nášmu dňu?

Ako by sme zmenili prístup k našim dňom, ak by sme si každý deň uvedomovali krátkosť života? To neznamená, aby sme na deň nazerali pohľadom, že môže byť náš posledný. Skôr ako to, je dôležitejšie uvedomovať si, že náš čas nie je nekonečný. Každý deň si berieme z pomyselnej zásoby, z ktorej ubúda. Uvedomovať si to, znamená pripomínať si, že táto zásoba má svoj limit.

Toto uvedomenie nemá znieť depresívne a jeho zmyslom nie je vyvolať pocity, ktoré hovoria, že nič nemá zmysel. Práve naopak – pominuteľnosť robí veci vzácnymi, čím im dodáva krásu. To isté platí o živote. S uvedomovaním si jeho krátkosti prichádza otázka: aké zmeny spravím vo svojom prístupe k tráveniu dňa?

Spôsob, akým pristupujeme k nášmu dňu hovorí o tom, ako budeme pristupovať k nášmu životu.