byť prítomný vyžaduje odvahu

Jedným z dôvodov, prečo je pre nas nas ťažké byť v prítomnosti je to, že byť prítomný vyžaduje úsilie. Počúvať, čo nám niekto hovorí a sústrediť sa na jednu vec vyžaduje úsilie. Úsilie nesnažiť sa o multitasking, ale naopak, venovať pozornosť jednej činnosti v danom momente.

Byť v prítomnosti vyžaduje tiež odvahu. Odvahu vnímať a prijať to, čo je. Neutekať mysľou k tomu čo bolo, bude alebo čo mohlo byť. Odvahu čeliť prítomnosti, pretože naša hlava má radšej útek do miest, kde sa cítime bezpečnejšie.

Buďme odvážni – aby sme mohli byť prítomní s našim vonkajším a vnútorným svetom. Vďaka tejto odvahe možno časom prestaneme utekať a dokážeme viac prežívať každý moment.