byť spokojný so svojou prácou

Otázka nie je ako by to malo vyzerať. Otázkou nie je ani to, či sme naplnili cieľ podľa očakávaní. Rovnako nie je dôležité to, čo si myslíme, že si o tom budú myslieť ostatní. Dôležitý je náš pocit, naše svedomie.

Môžeme povedať, že sme s našou prácou spokojní?