čo treba na žonglovanie (okrem loptičky) ?

Pri učení sa žonglovať je dôležitejšie to, ako loptičku hodíme a nie to, či ju chytíme. Dôležité je, aby sme sa naučili správne hádzať – dobré hody znamenajú dobrú trajektóriu, čo pre nás znamená minimálnu námahu na to, aby sme loptičku chytili.

Žonglovanie je skvelým príkladom toho, že úspech bez pádu nie je možný. Nebude sa nám dariť a loptička nám bude padať, pretože ju nechytíme. Problém je, že sme ju zle vyhodili a naučíme sa ju hádzať dobre až tým, že nám bude padať. Náš mozog, motorika rúk a telo sa len po množstvách zlých pokusov dostane do bodu, ktorý hľadáme. Bodu, kedy nám loptička pristane do rúk bez toho, aby sme sa museli sústreďovať na jej chytenie.

Žonglovanie je meditáciou, pretože vyžaduje sústredenie ako každá činnosť, ktorú chceme robiť kvalitne. Na rozdiel od iných činnosti je pri žonglovaní priestor pre nesústredenosť minimálny. To znamená, že výsledok toho, ako sme sústredení vidíme hneď. Aj najmenšia nepozornosť dokáže rozhodiť koordináciu rúk a vyhadzovanie loptičiek. Rovnako ako pri meditácii, aj pri žonglovaní by sme mali byť uvoľnení. Uvoľnená myseľ znamená uvoľnené telo. A v napätí sa žonglovať nedá.