čo vraví náš vnútorný hlas?

Vďaka stále väčšiemu prepojeniu ľudí a našej aktivite na sociálnych sieťach sme pravidelne vystavovaní obrovskému množstvu vplyvov okolia. Prostredie okolo nás zapĺňajú rôzne hlasy. Niektoré z nich sú hlasnejšie, niektoré šeptajú. A všetky prekrýva šum tých ostatných.

Pravidelne sa tak stretávame s výzvou rozlišovať medzi tým, ktoré hlasy počúvať a ktoré ignorovať. Prirodzene, chceme počúvať ten náš a všímať si tie hlasy, ktoré nás inšpirujú. Čím viac sme však vystavení tomuto hluku, tým je pre nás náročnejšie rozlišovať medzi rôznymi hlasmi a zvukmi.

Každý podnet, zvuk či šum láka našu pozornosť – a ak ju dlhodobo venujeme okoliu na úkor nás, nemusíme rozlíšiť to, čo hovoríme my. Aby sme nestratili pojem o našom hlase, potrebujeme mu pravidelne venovať pozornosť. A to je niečo, čo nám pôjde ľahšie, ak eliminujeme šum z okolia. Samozrejme, odpoveďou je ticho.

Vyhľadávajme ticho, aby sme mali možnosť počuť náš vnútorný hlas jasnejšie. Človek je tvor spoločenský a nie samotár, no aj v rámci socializácie by sme mali hľadať rovnováhu a vyvažovať. Čas osamote nás dokáže tiež nabiť istou energiou, ktorú vieme transformovať do ďalších oblastí nášho života. Ak si to dovolíme, byť sami a potichu.