denník a sebavedomie

Pretože sebavedomie nám dodáva to, keď vidíme našu silu. Keď vidíme našu schopnosť prekonávať prekážky, ťažké situácie a momenty, o ktorých sme si mysleli, že to nezvládneme. Sebavedomie budujeme uvedomovaním si toho, čo všetko sme zvládli a aká cesta je už za nami.

Preto jednou z výhod písania si denníka je práve to, že sa môžeme spätne pozrieť a vidíme, odkiaľ ideme. Po uplynutí času sa vieme pozrieť na dni, o ktorých sme si mysleli, že sú naše najhoršie. Napriek tomu sme to všetko zvládli a ak si to zapíšeme, možeme si to pripomínať.