dobrí učitelia

Dobrý učiteľ vie, že každý žiak vidí veci inak. Keď si toto uvedomuje, dokáže podľa toho vhodne prispôsobiť metódy učenia.

Dobrý učiteľ je tiež empatický. Uvedomuje si, že každý žiak má iné podmienky a tempo učenia. Na základe toho vie prispôsobiť svoje metódy tak, aby sa žiak necítil ako súťažiaci. Aby učenie nebolo trápením.

Dobrý učiteľ svoje metódy zdokonaľuje a upravuje. Sám sa učí. Na svojich chybách, na chybách a pokroku druhých.

Dobrý učiteľ má dobrých učiteľov. Ak sme otvorení novým pohľadom, naši učitelia sú okolo nás. Otázkou je, akí sú.

Dobrých učiteľov je málo, a je pravdepodobné, že nespĺňajú všetky uvedené kritériá.