dôležité otázky (3. časť)

Ktorých pár činností vedie k väčšine vytúžených výsledkov? Čo nám bráni vo využívaní Paretovho pravidla v našej práci?

Akí ľudia nás inšpirujú alebo nabíjajú dobrou energiou? Ako môžeme s týmito ľuďmi tráviť viac času?

Koho hlas sa naozaj skrýva za tým, ako vidím svet? Venujem pozornosť rozpoznávaniu svojho hlasu?