hodnota x cena

Cena vecí sa nie vždy rovná ich hodnote. Hodnota je subjektívna a kľúčovou premennou pri jej určovaní je kontext každého jednotlivca.

Dôležité otázky pri určovaní hodnoty: Ako dlho budem túto vec využívať? Uľahčí mi táto vec nejakú situáciu?

Pomôže mi to aj v ďalších oblastiach môjho života?