je to naša zodpovednosť

Mnoho vecí a udalostí, ktoré nás negatívne zasiahnú, nemusia byť spôsobené našimi chybami. Môžu byť spôsobené chybami druhých a sme to my, kto za to nesie následky. Dôležité je však vždy rozlišovať medzi chybou a zodpovednosťou – pretože stotožnenie sa s pohľadom, že situácia je niekoho iného chybou (a teda aj zodpovednosťou), nemá ďaleko od našej rezignácie a výhovorky, že sa nič nedá robiť a zmeniť.

Našou zodpovednosťou je to, aký máme prístup k situácií, v ktorej sa nachádzame – aj keď je naša situácia ovplyvnená chybou niekoho iného, teda vecami, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Zmenou nášho prístupu rozširujeme priestor možností a ďalších krokov, ktoré môžeme podniknúť rôznymi smermi. Nemusí to byť vždy naša chyba, ale je to vždy naša zodpovednosť. Pretože alternatíva znamená, že sme bezmocní a takýmto pohľadom je ľahké žiť život, v ktorom sme obeťami činov alebo nečinov iných ľudí.