tvorí každý

Súčasný trend prekonávania noriem a pomyslných hraníc v umení nám ukazuje, že umenie nie je privilégium určitých ľudí. Sebarealizačnú stránku umenia môže vo svojej tvorbe využívať každý, takže každý môže tvoriť umenie.

To, čo nám bráni, je strach z toho, že budeme robiť veci inak. Strach z toho, že budeme videní takí, akí sme.