kondičný tréner ako mentálny kouč

Kondičný (fitness) tréner je do istej miery aj mentálnym koučom svojich klientov. Výstupom práce kvalitného trénera nie je len zlepšenie fyzickej kondície, ale aj psychiky. Tieto zlepšenia sa dejú na dvoch úrovniach: nevedomej a úmyselnej.

Nevedomá úroveň spočíva v neoddeliteľnom prepojení medzi fyzickým a mentálnym zdravím človeka. Pohyb, ktorý rozbúši naše srdce, zároveň prekrvuje naše telo a nabíja nás energiou. Dokáže tiež uvoľňovať od napätia a stresu, vďaka čomu sa cítime lepšie. Ak sa cítime lepšie, sme tiež viac motivovaní a znova je pre nás ľahšie udržiavať zvyk byť aktívnym. Samozrejme, toto prepojenie má svoje limity – silný atlét môže mať depresiu a niekto, kto trávi väčšinu času za počítačom, sa môže cítiť ako večný optimista. Keď sa však začneme pravidelne hýbať, všimneme si pozitívnych zmien nielen na našom tele, ale aj na našej nálade.

Úmyselná úroveň mentálneho koučingu zo strany kondičného trénera sa prejavuje podporou, ktorú svojmu klientovi pravidelne dáva. Podpora, ktorá človeka motivuje, aby sa posúval ďalej. Táto podpora môže byť tiež reprezentovaná výberom vhodných učebných metód, ktoré zohľadňujú našu netrpezlivosť. Tréner v úlohe mentálneho kouča dokáže človeka motivovať, aby sa nevzdával, aj keď nevidí výsledok hneď – bez toho, aby využíval nejakú manipuláciu.