ktorú spoločnosť si vyberáme?

Spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, ovplyvňuje okrem nášho prežívania aj náš prístup k budúcnosti. Môžeme si vyberať spoločnosť, ktorá je aktívna a má ambície. V tejto spoločnosti ľudia otvorene snívajú. Čo je však dôležitejšie, v aktívnej spoločnosti v súlade so svojimi cieľmi (snami) konáme. Hlavným aspektom tejto spoločnosti nie je úspech alebo neúspech, ale ide predovšetkým o to, že činy a aktívny prístup dopĺňajú slová.

Protipól k tejto spoločnosti tvorí tá, ktorá je pasívna. Druhá zložka – aktívna – je buď neprítomná alebo je len málo výrazná. Typickým znakom tejto spoločnosti je spokojnosť, ktorá vedie k preferencii súčasného stavu. Nie je to spokojnosť, ktorú v živote prirodzene vyhľadávame. Pocit tejto spokojnosti sa vyhýba nepohodliu, a teda aj ambíciám a zmene.

Je vhodné pravidelne sa zamýšľať nad tým, v ktorej spoločnosti trávime väčšinu času a aký vplyv to na náš prístup k životu má.