memento mori a zodpovednosť

Existuje tenká hranica medzi tým, aby sme žili život tak, ako by sme mali zajtra zomrieť a žili s vedomím našej smrteľnosti a krátkosti života.

Prvý pohľad – extrém v štýle #yolo sa vyhýba zodpovednosti.

Druhý pohľad – memento mori – naopak zodpovednosť preberá. Zodpovednosť za to, ako trávim čas teraz. Zodpovednosť za to, ako sa správam k ľuďom. Zodpovednosť s uvedomovaním si krátkosti života.