metódy iných a naš kontext

Ľudia v našom okolí nám môžu byť inšpiráciou v tom, ako balancovať. Ako robiť vyrovnané kroky, ktoré nás udržia v jednom smere. Nemôžu nám však byť inšpiráciou v celom procese, pretože kontext a individuálna skúsenosť je kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o tom, ako naša cesta vyzerá a kam vedie. Musíme preto rozlišovať medzi metódou, vhodnou metódou pre nás a kontextom, ktorý je pre každého iný. Nie všetky metódy sú totiž aplikovateľné na naše prostredie.