na pomoc je potreba dvoch

Môžeme tu byť pre druhých, keď to potrebujú. Môžeme im podať pomocnú ruku. Môžeme podporiť. Motivovať. Poradiť. Ale len vtedy, ak sú ostatní otvorení.

Je ťažké hovoriť, keď nás ostatní nechcú počuť.