nadbytočné slová

Jedným z faktorov zrozumiteľnej komunikácie nejakej myšlienky je stručnosť. Neznamená to, že by sme mali byť struční len pre to, aby sme boli struční. Znamená to komunikovať myšlienku takým spôsobom, že s použitým menej slov limitujeme úplne pochopenie – a s pridaním ďalších slov sú tieto slová nadbytočné. Naozaj nie je potrebné skrášľovať vety tým, že ich robíme dlhšie. Napriek tomu môžeme pozorovať mylnú dogmu, že komplikovanejšia (dlhšia) veta je automaticky viac sofistikovaná – a teda aj jej myšlienka je v hierarchii vyššie. V praxi to takto nefunguje, pretože ak vety naťahujeme len preto, aby sme ich natiahli, po čase nás odhalia.

Inak povedané: Ak sa to dá povedať stručne, povedz to.