najväčšia výzva pre učiteľa

Je rozdiel medzi človekom, ktorý je expert na nejakú vec a medzi človekom, ktorý vie tú vec zrozumiteľne vysvetliť ostatným. To znamená, že aktívne hľadá metódy vysvetľovania, ktoré by ostatným priblížili danú vec v rámci ich pohľadu na svet. Táto výzva pre učiteľov je znásobená ďalej tým, čím viac je študentov – pretože každý z nás vníma svet inak a svojím spôsobom, je pre učiteľa a mentora kľúčové nájsť prienik dvoch (alebo viacerých) svetov. V tomto prieniku sa potom nachádza spôsob komunikácie, ktorý je pre daného študenta v danom kontexte účinný.