odpojiť sa

Na to, aby sme sa mohli napojiť na naše vnútro, potrebujeme sa na nejaký čas odpojiť. Od wifi, od sociálnych pascí a od hluku. Najlepšie spojenie je často tam, kde nie je žiaden signál.