otázka dňa

Naša identita je tvorená zvykmi – vecami, ktorým pravidelne venujeme pozornosť a energiu. Aké zvyky si vytvárame a aké sa rozhodneme budovať určuje okrem toho, kým sme aj to, akými ľuďmi budeme. Keď si odpovieme na otázku ,,aký človek chcem byť?”, budeme jasnejšie vidieť priestor, v ktorom sa chceme pohybovať. Bude pre nás ľahšie rozpoznať veci, ktorým chceme venovať menej času a naopak si začneme všímať zvyky, ktoré by sme mali budovať.

Aj malé zvyky, ktoré považujeme za banality, určujú smerovanie našich myšlienok. Veľa vecí sa zmení, ak začneme tráviť čas (viac) vedome. Vedome komunikovať, variť, čítať si. Vedome nerobiť nič. Otázkou dňa pre nás je ,,aký človek chcem byť dnes?”. Odpoveď nám ukáže, aké zvyky budovať.