otvorenosť mysle zmenám

Venujme pozornosť tomu, aby sme mali vždy otvorenú a uvoľnenú myseľ. Dovoľme ľuďom, veciam a príležitostiam okolo nás, aby mohli spôsobiť zmenu.