pragmatická x ľudská rovina vzťahov

Príliš pragmatický prístup k vzťahom, ktoré budujeme, nás môže obmedzovať v ich ľudskej rovine. Pragmatický v tejto otázke znamená úžitkový, takže k okoliu pristupujeme s určitou agendou. Samozrejme, ak to potiahneme do extrému, môže to hraničiť s manipuláciou. Ak už ale u nás prevažuje pragmatický prístup, je dobré definovať si, čo je naše racio – to, čo sledujeme. Prienikom s ľudskou rovinou by mohla byť pomoc ostatným a solidarita.