prečo sú činy viac ako slová

Komunikáciou s druhými zdieľame naše skúsenosti, príbehy, vedomosti. Naše skúsenosti vytvárame na základe toho, čo robíme – ako sa rozhodujeme.

Slová sú silným nástrojom. Dokážu motivovať, podporiť, ponížiť a preto je potrebné dávať pozor na to, ako slová používame. Sú to však naše činy, ktoré ukazujú dôveryhodnosť našich slov – a teda aj nás. Nesúlad medzi tým, čo hovoríme a tým, čo robíme vytvára prirodzene obraz neúprimnosti a nespoľahlivosti. Takýto obraz nevidí len naše okolie, vidíme ho aj my a je to naše seba-vedomie, ktoré trpí. Sme si vedomí našich slov a našich činov – ak nie sme ochotní (alebo schopní) stáť za tým, čo hovoríme, možno je lepšie byť ticho.

Sú to naše činy a rozhodnutia, ktoré vytvárajú reálnu zmenu pre nás a okolie. Ktorú cestu si vyberieme, pre ktorú zmenu sa rozhodneme, aký risk sme ochotní podstúpiť. O našich snoch a plánoch môžeme hovoriť, písať, snívať a plánovať. Takto vytvárame základ pre ďalšie kroky, ale zmena prichádza až vtedy, keď sa rozhodneme konať. Činy sú viac ako slová, pretože prinášajú výsledky.