prečo to nie je lepšie?

Strach z toho, čo si o nás pomyslia ostatní. Hrdosť. Strach zo zlyhania. Strach zo zmeny. Ego.

Všetko sú to veci, a často ilúzie, ktoré nám zhoršujú už aj tak náročné situácie. Veci, ktoré nám bránia v tom, aby sme urobili zmenu.