rituál x rutina

Pre rituál a rutinu je spoločný faktor pravidelnosti. Oba tieto pojmy tiež označujú nejaký zvyk alebo súbor viacerých zvykov. Mimo to je však medzi nimi zásadný rozdiel. Ten spočíva v tom, ktorú vec chceme budovať a ktorej sa chceme vyhýbať.

Rituál nám pomáha určovať poradie alebo priority činností, ktoré nás posunú bližšie k cieľu. Rutina je priestor, v ktorom sa cítime bezpečne a nemáme potrebu vychádzať von.

Rituál nám v náročných časoch ponúka pohľad, vďaka ktorému môžeme veci jasnejšie vidieť. Rutina nám v náročných časoch ponúka miesto na úkryt, vďaka čomu nám bráni v zmene.

Rituál je metóda, ktorú si vyberáme. Spôsob, akým robíme veci a aké veci robíme. Rutina je miesto, kde sa rozhodneme usadiť. Je to náš kruh teplého pohodlia.

Aké rituály a aké rutiny sa rozhodneme budovať?