spätná väzba

Spätná väzba umožňuje reflektovať status quo. Na chvíľu sa zastavíme a uvažujeme nad našimi krokmi, ktoré nás doviedli až sem a ktoré nás majú priviesť do určitého cieľa. Pomocou feedbacku sme schopní vyhodnotiť vzniklú situáciu a naše rozhodnutia. Zistíme, že naša rutina funguje a robíme mienený pokrok – alebo zistíme, že je nutné niečo zmeniť. V každom prípade je to spätná väzba v zmysle zastavenia sa nad tým, čo a ako sme spravili, ktorá nám umožňuje vidieť naše kroky aj z inej perspektívy.