stojka a discplína

Stojka na rukách so správnych držaním tela v jednej línií má okrem silového a estetického faktora aj faktor disciplíny. Keď vidíme niekoho, kto vie dobre udržať túto pozíciu, znamená to, že sa nevzdal. Pretože tréning stojky, rovnako ako žonglovanie, vyžaduje pre pokrok neúspech a pád. Rýchlo tak vieme rozpoznať, kto sa nevzdal aj napriek tomu, že veľakrát spadol. Dokážeme tento faktor disciplíny nájsť v ďalších oblastiach nášho života?