úprimnosť k sebe

Len my vieme, aké máme podmienky a ako sme pracovali.

Venovali sme dostatok času a úsilia našej práci, aby sme mohli úprimne povedať, že nám na výsledku záležalo?