vnímanie prekážok v živote

Sú veci a situácie, ktoré vnímame ako prekážky a nevýhody. Hodnotíme ich podľa nejakého rebríčku alebo na základe porovnávania sa s druhými. O týchto veciach hovoríme, že nás dostávajú do nevýhodnej pozície. Ale je to naozaj tak? Sú veci, vďaka ktorým máme na úspech menšiu šancu? Zmena prichádza v tom, ako vnímame našu situáciu.

Odhliadnuc od faktu, že definícia úspechu je subjektívna, hodnotenie našich vlastností, podmienok a situácie ako výhodné a nevýhodné záleží len od nášho prístupu. Môžeme sa rozhodnúť, či sa na našu situáciu chceme pozerať v negatívom svetle. Rovnako sa môžeme rozhodnúť, že sa na prekážky a náročné situáciu budeme pozerať ako na veci, z ktorých môžeme ťažiť. Momenty, z ktorých sa môžeme niečo nové naučiť. Rozhodnutie začať vnímať ťažké situácie ako možnosti pre získanie nových skúsenosti je len na nás – a toto rozhodnutie môžeme spraviť hneď teraz.