zapíš si to.

Nákupné zoznamy. To-do listy. Ciele a priority na papieri. Denníky. Záznamy pokrokov. Pravidelná spätná väzba.

Príliš často podceňujeme význam zapisovania si veci na papier.