zmena kreativity

Kreativite sa učíme tým, že sa učíme pozerať sa na veci inak. Pod iným uhlom, svetlom alebo farbami. Každá zmena pohľadu prináša zmenu obrazu, ktorý pozorujeme – našej skúsenosti. Jedinečná skúsenosť každého z nás so svetom okolo sa mení tiež s tým, ako sa meníme my. Naše vnímanie ovplyvňuje kontext a to, kým v daný moment sme.