zmysluplná činnosť

Činy sú dôležitejšie ako slová. Rovnako dôležité ako skutky je tiež zmysel, ktorý sa za nimi skrýva. Či je to materiálna odmena alebo pomoc druhým, len akcieschopnosť nestačí. Spolu s ňou by sme mali vedieť v každom momente odpovedať na otázku: prečo to robím? Pretože práca, ktorá pre nás nemá zmysel, nie je udržateľná. A ak je udržateľná, tak nie je vhodná pre zdravie našej mysle a tela.